Aktuellt

 • Städdag, söndag 23 april, med avslutande gemensam lunch. Garaget ska vara tömt kl 09.00 på morgonen för sopning med maskin.
 • Välkomna till årsmötet som kommer att hållas den 2 maj kl 18.30 i Sverigefinska skolan.
 • I källaren finns en snickarbod för den som vill snickra eller måla. Man lämnar den efter sig som man vill finna den. Tvättstugenyckeln gäller.
 • Vid störande ljud, såsom borr- och slipmaskiner är det tillåtet:
  • Vardagar kl 08.00 – 20.00
  • Lör-, sön- och helgdagar kl 12.00 – 18.00.
 • Köksavfall: Spola inte ner köksavfall genom renssilen. Huset har grunda avlopp varför det lätt byggs på med fett och annat som täpper till. Använd ditt goda omdöme.
 • Garaget: Alla som kör in och ut måsta vänta inom synhåll tills porten slår igen.
 • Besökande: Var noggrann med vilka ni släpper in i fastigheten. Fråga hellre en gång för mycket  än en gång för litet.
 • Tidningskärlet: Lägg enbart tidningar i kärlet avsett för tidningar. Ej kuvert, kartong eller hushållssopor.
 • Grovsopor: Vik ihop kartonger och minimera så mycket som möjligt.

Styrelsen, mars 2017

Comments are closed.