Om Bostadsrättsföreningen

Välkommen!

Vi i styrelsen för bostadsrättsföreningen S:t Göran & Draken vill hälsa dig/er hjärtligt välkommen till föreningen.

 

Historik

Bostadsrättsföreningen S:t Göran & Draken registrerades hos Patent- och Registreringsverket den 25 augusti 1997. Den 15 december 1999 undertecknades ett köpebrev med Realia AB vilket innebar att föreningen övertog fastigheten Arbetaren 9 på Kungsholmen från Realia AB.

Fastigheten färdigställdes i dess nuvarande skick 1988 av Berggren & Holmgren Byggnads AB. De ägde fastigheten till 1994 då den övergick i Fredrikshofs Fastighets AB:s ägo. 1998-10-01 köpte Realia AB hela Fredrikshofs Fastighets AB och därmed även Arbetaren 9.

Fastigheten består av två hus, gathuset och gårdshuset. Lägenhetsytan i fastigheten uppgår till 2650 kvm och den innehåller totalt 28 lägenheter fördelade enligt den ekonomiska planen på följande sätt:

Antal      Storlek    Yta

4             1:or         à 43 kvm
3             2:or         à 54   ”
3             3:or         à 87   ”
1              3:a          à 86 ”
1             4:a           à 109 ”
5             4:or         à 111  ”
3             4:or         à 112 ”
1             5:a           à 106 ”
2             5:or         à 122 ”
4             5:or         à 124 ”
1              5:a          à 123 ”

 

Av dessa lägenheter är 26 upplåtna som bostadsrätter och 2 som hyresrätter.
Dessutom finns lokaler 670, 300 resp. 87 kvm som hyrs ut till olika verksamheter.

Det finns även ett garage i huset.

Comments are closed.